top of page

การติดตั้งปั๊มน้ำให้ได้น้ำแรง 100%

Updated: May 8


การติดตั้งปั๊มน้ำให้ได้น้ำแรง 100%
การติดตั้งปั๊มน้ำให้ได้น้ำแรง 100%

เมื่อเราเลือกซื้อปั๊มน้ำมาใช้งานแล้วนั้น สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวปั๊มอย่างเดียว การต่อปั๊มน้ำเพื่อใช้งานนั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน การต่อที่ถูกต้องจะทำให้ได้น้ำที่แรงเต็มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำของปั๊ม ดังนั้นบทความนี้จะแนะนำสิ่งที่ควร และไม่ควรทำในการต่อปั๊มน้ำ เพื่อการติดตั้งปั๊มน้ำให้ได้น้ำแรง 100%

การลด หรืองอท่อ จะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของปั๊มเพราะนอกจากการต่อระบบท่อที่ถูกต้องแล้ว การวางแผนในการต่อท่อที่ดี จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปั๊มได้อีกด้วย


ข้อลด
ข้อลด

ท่อทางน้ำเข้า – น้ำออก ของปั๊มแทบจะทุกชนิด ในระยะการเดินท่อ เราควรลดอุปสรรคและลดแรงเสียดทานแรงดันน้ำในท่อ เพื่อการติดตั้งปั๊มน้ำให้ได้น้ำแรง 100% ที่เรามุ่งหวัง" ไม่ควรลด หรืองอท่อ "

เราไม่ควรทำการ ลดท่อ หรือ งอท่อ ในระยะ 30-45 เซนติเมตร ( จากจุดจ่อที่ตัวปั๊มกับท่อน้ำ ) เพราะจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการดูดน้ำขาเข้าและการจ่ายน้ำขาออกของปั๊มน้ำนั้นเอง" รู้จักสเปคปั๊มน้ำ "

เราควรศึกษาข้อมูลของปั๊มน้ำชนิดนั้นๆ รวมถึงสเป็คของปั๊มน้ำตัวนั้นๆ ที่สามารถทำได้ เพื่อให้ตรงกับความต้องการในการใช้และไม่เป็นการใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นจากป้ายเนมเพลทบอกสเป็คปั๊มน้ำตามด้านบน เรามาดูข้อมูลหลักๆก่อนว่า ปั๊มน้ำสามารถจ่ายน้ำได้ปริมาณเท่าไหร่และอย่างไร จะเห็นว่า Q= 30-100 ลิตร/นาที ค่าตัวเลขช่วง 30-100 ลิตรนั้นจะแปรผันตามระยะการใช้งาน คือ ในช่วง 33-16 เมตร และระยะไกลสุด คือ 36 เมตร ( แนวดิ่ง ) นั่นเอง ในส่วนตรงนี้สามารถดูกราฟของปั๊มน้ำนั้นๆประกอบไปด้วยจะดีมาก วิธีอ่านกราฟ คลิกสำหรับ การติดตั้งปั๊มน้ำให้ได้น้ำแรง 100%

การคำนวณการสำรองน้ำเพื่อการใช้งานก็สำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งก็คือการเลือกขนาดแท็งค์น้ำเพื่อการใช้งานนั่นเอง การเลือกปั๊มและแท็งค์น้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายไปกว่าครึ่ง คลิกเมื่อเราไม่มีการสำรองน้ำให้เพียงพอต่ออัตราการใช้น้ำของเรา อาจจะทำให้น้ำแห้งหรือขาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปั๊มน้ำ ในกรณีปั๊มน้ำไม่มีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ จะทำให้มอเตอร์ทำงานอยู่ตลอดเวลา ทำให้มอเตอร์นั้นไหม้ได้ และหากปั๊มน้ำมีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ ก็จะทำให้อากาศเข้าไปในปั๊มน้ำ ทำให้ดูดน้ำได้อย่างไม่ต่อเนื่อง และต้องมานั่งไล่อากาศออก เพราะแรงดันจะจ่ายไม่สม่ำเสมอ ส่งผลต่อการจ่ายน้ำที่ไม่คงที่นั่นเอง ซึ่งขั้นตอนการไล่อากาศนั้นค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร เราจึงควรป้องกันไว้ก่อน ดีกว่ามานั่งแก้ทีหลัง


รวมถึงยังมีวิธีการติดตั้งแบบ ” BY PASS ” ซึ่งสำคัญมาก ๆ เพราะ เวลาไฟดับ ปั๊มเสีย จะทำให้เรายังคงใช้น้ำได้เป็นปกติ การต่อปั๊มน้ำแบบ By Pass คลิก


อีกครั้ง !! สำหรับสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้และคำนึงถึงเพื่อให้ปั๊มน้ำใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด น้ำแรง 100%


1.ทำความรู้จักสเปคปั๊มน้ำของเราให้ดีที่สุด

2.ต้องคำนวณการสำรองน้ำให้เหมาะกับปั๊มน้ำ

3.ไม่ลดท่อ หรือ งอท่อ ในระยะ 30-45 เซนติเมตร เพื่อลดอุปสรรค และ ลดแรงเสียดทานของแรงดันน้ำภายในท่อ


เท่านี้ปั๊มน้ำของเราก็จะทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 100 % รวมถึงประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายด้วยจ้า


ข้อมูลเพิ่มเติม


Tel. 02-292-1067-70

Line Official : @775ruust

Facebook : LEOpumpThailand

TikTok : Leopumpthailand


ตัวแทนจำหน่าย : https://www.leo.co.th/dealer

770 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page