top of page

การต่อ Ejector ของปั๊มรุ่น AJDM

Updated: Jun 19, 2023

AJDM ปั๊มเจ็ทใช้ดูดน้ำในบ่อลึกแบบสองท่อ ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกับหัว Elector ซึ่งจะมีเป็น Accessories แยกไปให้ด้วย ซึ่งการประกอบหัว Ejector ไม่ถูกต้องจะทำให้ปั๊มอาจดูดน้ำไม่ขึ้น

ดังนั้นมาดูการต่อหัว Ejector ที่ถูกต้องกันครับปั๊มรุ่น AJDM
ปั๊มรุ่น AJDM


การต่อ Ejector ของปั๊มรุ่น AJDM
การต่อ Ejector ของปั๊มรุ่น AJDM


ดาวน์โหลดเอกสารการต่อ Ejector ของปั๊มรุ่น AJDM

AJDm Accesory Assembly
.pdf
Download PDF • 950KB

69 views0 comments

Comentários


bottom of page