ความแตกต่างระหว่างโหมด AUTO และ HYBRID ของอินเวิร์ตเตอร์ Leo DSKP

Updated: Jul 19
1. การทำงานในโหมด Auto ของอินเวิร์ตเตอร์ DSKP : เครื่องจะเลือกใช้กระแสไฟฟ้าจากระบบ DC ก่อน และเมื่อกระแสไฟจาก DC ไม่สามารถจ่ายได้เพียงพอตามค่าที่ตั้งไว้ ระบบนั้นก็จะตัดการรับกระแสไฟจาก DC และมาใช้กระแสไฟจากระบบ AC แทนนั่นเอง


ตัวอย่างเช่น

ถ้าเราต้องการใช้กำลังไฟฟ้าที่ 100 วัตต์ เครื่องนั้นจะเลือกใช้ไฟจากแหล่งที่มา DC ก่อน แต่เมื่อถึงเวลาที่กำลังไฟจาก DC ตกลงมา เช่น เหลือแค่ 80 วัตต์ ตัวอินเวิร์ตเตอร์ก็จะหยุดรับกระแสไฟจากแหล่ง DC และหันไปใช้กระแสไฟฟ้าจากแหล่งที่มา AC แทน 100 วัตต์


2. การทำงานในโหมด Hybrid ของอินเวิร์ตเตอร์ DSKP : เครื่องจะเลือกใช้กระแสไฟจากแหล่งที่มา DC ก่อน เช่นเดียวกันกับโหมด Auto แต่เมื่อกระแสไฟจาก DC ไม่เพียงพอนั้น ระบบจะนำกระแสไฟจากแหล่งที่มา AC เข้ามาเติม เพื่อให้กำลังไฟไม่ตกนั่นเอง


ตัวอย่างเช่น

ถ้าเราต้องการใช้กำลังไฟฟ้าที่ 100 วัตต์ เครื่องนั้นจะเลือกใช้ไฟจากแหล่งที่มา DC ก่อน แต่เมื่อถึงเวลาที่กำลังไฟจาก DC ตกลงมา เช่น เหลือแค่ 80 วัตต์ อินเวิร์ตเตอร์จะไม่ตัดการรับกระแสไฟจากแหล่ง DC แต่จะนำไฟจากแหล่ง AC เข้ามาเติม 20 วัตต์ เพื่อให้ครบ 100 วัตต์ ตามความต้องการของการใช้งานนั่นเอง


8 views0 comments