top of page

ปัญหาและอันตรายจากน้ำบาดาล มีอะไรบ้าง?

Updated: Jun 19, 2023


ปัญหาอันตรายน้ำบาดาล มีอะไรบ้าง?
ปัญหาอันตรายน้ำบาดาล มีอะไรบ้าง?

ปัญหาน้ำบาดาล

ปัญหาและอันตรายจากน้ำบาดาลที่พบในปัจจุบัน ถือเป็นปัญหาที่เป็นอันตรายเป็นอย่างมาก หากไม่ได้รับการบำบัดหรือผ่านการกรองก่อนที่จะนำไปอุปโภค บริโภค อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยกันได้เลยทีเดียว ปัจจุบันคนหันมาสนใจการใช้น้ำบาดาลจากธรรมชาติกันมากขึ้น รวมถึงมีหลายคนเข้าใจว่าน้ำบาดาลนั้นสะอาดสามารถนำมาใช้บริโภคได้เลยซึ่งไม่ถูกเสมอไป


ถึงแม้ว่าน้ำบาดาลจะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาด แต่ก็เป็นอันตรายต่อมนุษย์หากบริโภคเข้าไปเช่นกัน หากไม่ได้รับการกรองหรือบำบัดเสียก่อน ดังนั้นในปัจจุบันเราจึงนิยมติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาล เพื่อทำให้น้ำสามารถนำมาใช้ในการอุปโภค บริโภคได้อย่างมั่นใจว่าปลอดภัย ปราศจากสิ่งที่อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ ดังต่อไปนี้

ปัญหาน้ำบาดาล
ปัญหาน้ำบาดาล


ปัญหาและอันตรายจากน้ำบาดาล ที่มักพบเจอกันบ่อย


1.พบซากพืช ซากสัตว์ปนอยู่ในน้ำบาดาล

เนื่องจากน้ำบาดาล เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งในบางจุดก็อาจมีการทับทมกันของซากพืชและซากสัตว์ แน่นอนว่าจะส่งผลเสียต่อน้ำบาดาลเป็นอย่างมาก อาจทำให้น้ำบาดาลมีกลิ่น และหากมีการนำน้ำบาดาลที่ยังไม่ได้ผ่านระบบการบำบัดหรือกรองแล้ว ไปใช้ในการอุปโภค บริโภค อาจไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพได้


2.ปัญหาการปะปนของเศษหิน กรวด

น้ำบาดาลเป็นน้ำที่เกิดจากการทับทมของชั้นดิน หิน และทรายหลายชั้น จึงไม่แปลกที่จะมีการเศษหิน ดิน ทราย หรือกรวดต่าง ๆ ผสมอยู่ แต่การที่น้ำบาดาลมีเศษหิน เศษกรวดผสมอยู่ ก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่ เนื่องจากเศษหิน กรวด ดิน ทรายพวกนี้จะทำให้น้ำบาดาลมีเศษตะกอนและส่งผลทำให้น้ำขุ่น อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และอาจรวมถึงการส่งผลเสียต่อปั๊มน้ำบาดาลได้ด้วยเช่นกัน


3.มีค่าสนิมเหล็กเจือปน

น้ำบาดาลถือเป็นแหล่งน้ำที่เกิดเองตามธรรมชาติที่มีค่าสนิมเหล็กสูง จึงทำให้น้ำบาดาลส่วนใหญ่มีกลิ่นสนิมเหล็ก และหากมีค่าสนิมเหล็กที่สูงมาก ๆ น้ำบาดาลก็อาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง ดังนั้นการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาลจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น โดยการช่วยบำบัดและลดค่าสนิมเหล็กที่ผสมเจือปนอยู่กับน้ำบาดาลได้


4.มีค่า Ph ไม่เป็นกลาง

น้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค ควรจะมีการปรับค่า Ph ให้เป็นกลางเพื่อที่จะได้สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย ซึ่งน้ำบาดาลแต่ละจุด แต่ละพื้นที่นั้นจะมีค่า Ph หรือค่ากรดด่างไม่เท่ากัน การติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาลจึงเป็นระบบที่จะเข้ามาช่วยปรับระดับความสมดุลให้กับน้ำดาลให้มีค่า Ph เป็นกลาง เพื่อให้สามารถใช้งานรวมถึงบริโภคได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


5.มีหินปูนผสมอยู่

น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำที่มีหินปูนผสมเจือปนอยู่ซึ่งมีจำนวนไม่น้อย เมื่อใช้ในการบริโภคจะทำให้เกิดความกระด้างคอ ซึ่งเมื่อบริโภคเข้าไปเป็นจำนวนมากหรือในระยะยาวนั้น อาจจะผลเสียต่อร่างกายได้ ดังนั้นเราจึงต้องทำการกรองหรือบำบัดน้ำบาดาลก่อนจึงสามารถนำมาบริโภคได้


6.มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายผสมอยู่

สารเคมีหรือสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ที่ผสมเจือปนอยู่ในน้ำบาดาลนั้น มีอยู่หลายชนิดมาก ไม่ว่าจะเป็นสารตะกั่ว สารปรอท ทองแดง ซึ่งสารเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย ซึ่งหากพบว่าน้ำบาดาลมีสารเหล่านี้เจือปนอยู่ ต้องรีบนำน้ำบาดาลเข้ารับการบำบัดในทันที เพราะหากนำไปใช้ในการอุปโภค บริโภค โดยไม่ผ่านการกรองหรือบำบัดก่อน ก็อาจส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้


7.มีสารละลายในน้ำเยอะเกินไป

ในน้ำบาดาลบางจุดนั้นมีสารละลายในน้ำที่มากเกินกว่าที่มาตรฐานที่กำหนดไว้ ทำให้โรงงานอุสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำบาดาลนั้น ต้องมีการนำน้ำบาดาลไปผ่านระบบการกรองน้ำห้เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อที่จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอาหาร รวมถึงสุขลักษณะของผู้บริโภคอีกด้วย


cr.ts


ข้อมูลเพิ่มเติม

Tel. 02-292-1067-70

Line Official : @Leopump

Facebook : LEOpumpThailand

Comments


bottom of page