top of page

วิธีแก้ปัญหาปั๊มน้ำเบื้องต้นที่พบกันบ่อย

Updated: Jun 19, 2023ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาของปั๊มน้ำเบื้องต้นที่พบกันประจำ


1. ปั๊มน้ำไม่ตัด : มีเสียงการทำงานของมอเตอร์ แม้ว่าจะไมได้ใช้น้ำแล้ว


2. แรงดันจากปั๊มน้ำไม่สม่ำเสมอ :น้ำจะออกมา เบาบ้างแรงบ้างสลับกันไป รวมถึงน้ำเบามาก


3. ปั๊มมีการตัดการทำงานถี่ :น้ำกระตุกตามการทำงานของปั๊มน้ำ


4. ปั๊มน้ำทำงานเอง : ปั๊มทำงานเองเมื่อไม่มีการใช้น้ำ


5. ปั๊มน้ำเสียงดังมาก : ปัญหามอเตอร์ปั๊มน้ำทำงานละมีเสียงดังมากกว่าปกติ


6. ปั๊มทำงานแต่น้ำไม่ไหลออกมา
วิธีแก้ปัญหาปั๊มน้ำเบื้องต้น

  1. เช็คการรั่วของท่อน้ำภายในบ้านโดยปิดการใช้น้ำทุกจุด รวมถึงปิดการทำงานของปั๊มน้ำโดยดึงปลั๊กออก จากนั้นให้เปิดการใช้น้ำโดยตรงจากท่อประปา ถ้ามิเตอร์น้ำหมุนแสดงว่ามีจุดรั่วของท่อน้ำ โดยเฉพาะท่อน้ำที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมาแล้วอาจจะพบเจอปัญหานี้กันบ่อย จึงทำให้ปั๊มน้ำเริ่มทำงานเอง

  2. ทำความสะอาดสวิตช์แรงดัน ( Pressure Switch )

  3. ตรวจเช็คสายไฟรวมถึงตรงข้อต่อต่างๆว่ามีการชำรุดหรือไม่ รวมถึงน๊อตสกรูต่างๆ โดยเฉพาะตรงมอเตอร์ ตรวจเช็คว่าหลวมหรือไม่

  4. ถ้าปั๊มน้ำทำงานแต่ไม่มีน้ำไหลออกมา อาจเป็นไปได้ว่าน้ำแห้งหรือน้ำขาด เช่น ในแท็งค์ไม่มีน้ำ หรือขาดน้ำในท่อและตัวปั๊มน้ำ ให้ทำการล่อน้ำใหม่ โดยการดึงปลั๊กน้ำออก ปิดวาล์วน้ำเข้าออกที่ปั๊ม ทำการเปิดจุกและทำการเติมน้ำเข้าไปเพื่อล่อน้ำ จากนั้นขันจุกให้แน่น ต่อด้วยเสียบปลั๊กปั๊มน้ำเพื่อใช้งาน โดยลำดับแรกเปิดแค่วาล์วเพื่อให้น้ำเข้าเท่านั้น เมื่อน้ำเข้ามาซักพักปั๊มจะหยุดทำงาน แสดงว่าปั๊มใช้งานได้เป็นปกติแล้วใครที่ปั๊มน้ำมีปัญหาและได้ทำการแก้ไขเบื้องต้นแล้ว แต่ปั๊มน้ำยังคงใช้งานไม่ได้ จำเป็นต้องส่งปั๊มน้ำไปที่ศูนย์บริการ เพื่อให้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดและแก้ไขปัญหาต่อไป
สำหรับลูกค้าปั๊มน้ำลีโอสามารถส่งมาที่ศูนย์บริการภายในประเทศ บริษัท ลีโอ ( ประเทศไทย ) จำกัด 897-897/1 อาคารกำธร ชั้น1, ถนนพระราม 3, แขวงบางโพงพาง, เขตยานนาวา, กทม. 10120 โทร. +66(0) 2-292-1067-69
14,232 views0 comments

Comments


bottom of page