top of page

Water Hammer คืออะไร?

Updated: May 8Water Hammer
Water Hammer


Water Hammer คืออะไร?

Water Hammer หรือ ค้อนน้ำ หนึ่งในศัพท์เรื่องน้ำในบ้านที่ผู้ใช้น้ำควรรู้ไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดขึ้นและรู้วิธีรับมือเบื้องต้นWater Hammer เกิดจากการที่น้ำในท่อถูกปิดกะทันหัน ทำให้แรงดันในท่อเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่าย ๆ คือ สมมติว่าเปรียบคนเป็นน้ำ และท่อเป็นทางเดิน หากทุกคนเดินตามกันไปเรื่อย ๆ ก็จะไม่มีปัญหาอะไร แต่หากอยู่ดี ๆ เกิดมีสิ่งของมาปิดทาง ขวางทางไว้ทำให้คนหยุดเดินแบบกระทันหัน คนที่เดินตามๆกันมาก็จะชนกัน ด้วยแรงส่งจากการเดินจึงเกิดแรงปะทะเมื่อหยุดนิ่งเฉียบพลัน ท่อจึงเกิดจากสั่นไหว ไป-มา และเกิดเสียงดันขึ้นนั่นเอง


ซึ่ง Water hammer ก็คือ แรงที่สามารถสร้างความเสียหายอันเกี่ยวเนื่องกับความเป็นของไหลอัดตัวไม่ได้ของน้ำ ปรากฏการณ์ดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นเมื่อเติมน้ำในท่อเปล่าหรือการปิดวาล์วโดยกระทันหันอย่างรวดเร็ว โดยจะทำให้เกิดเสียงดังในท่อหรืออาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อท่อ วาล์ว ฯลฯ


Water Hammer pipe broken
Pipe Line broken by water hammer

การเพิ่มแรงดันเฉียบพลัน จะเกิดขึ้นเมื่อน้ำเปลี่ยนโมเมนตัมอย่างรวดเร็วในระบบปิดเนื่องจากน้ำเป็นของไหลที่อัดตัวไม่ได้ พลังงานของน้ำที่เคลื่อนที่ไม่มีที่จะไป หากวาล์วถูกปิดโดยกะทันหัน นี่สามารถทำให้เกิดคลื่นแรงดันที่กระทำต่อท่อ ทำให้เกิดเสียงดังหรือในบางกรณีทำให้ท่อเสียหายได้เช่นกัน


ซึ่งสำหรับอาคารสูงนั้นเราจะเห็นว่า water hammer จะเกิดขึ้นบ่อย เนื่องจากความแตกต่างของความสูงซึ่งทำให้จำเป็นต้องใช้แรงดันและความเร็วที่สูงในช่วงการเริ่มต้นสร้างแรงดัน ในการใช้งานสำหรับอาคารเชิงพาณิชย์

ซึ่งสำหรับการต่อปั๊มน้ำอาคารสูง " คลิก "

Water Hammer กลายเป็นความเสี่ยงเมื่อวาล์วถูกปิดอย่างรวดเร็วในระบบท่อ non-return valve จึงมักจะถูกนำมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คลื่นแรงดันไปถึงปั๊มเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความเสียหายต่อเครื่องสูบน้ำ ในวาล์วโซลินอยด์บางชนิด ระยะเวลาในการปิดสามารถยืดให้นานขึ้นได้จึงสามารถลดผลกระทบของ Water Hammer ได้ และในการใช้งานที่จำเป็นต้องมีการปิดวาล์วอย่างรวดเร็วก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก (shock absorber) เช่น ถังไดอะแฟรม ก็จะสามารถช่วยลดผลกระทบจากการเกิดค้อนน้ำ (water hammering) ได้เช่นกัน


การเพิ่มแรงดันแบบช้าๆ การเกิดค้อนน้ำ (Water hammering) เป็นความเสี่ยงในช่วงการเติมน้ำในระบบท่อที่ยังไม่มีน้ำเช่นกัน Water Hammer เกิดขึ้นเมื่อท่อเต็มและของไหลหยุดการเคลื่อนไหวโดยฉับพลัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด Water Hammer ดังกล่าวจึงควรเติมน้ำในระบบอย่างช้าๆ และค่อยๆ ให้แรงดันในระบบเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาที่นานขึ้น ระบบเพิ่มแรงดันบางระบบจะมีฟังก์ชันเพิ่มแรงดันและสามารถตั้งโปรแกรมให้ลดความเสี่ยงของการเกิด Water Hammer ได้ข้อมูลเพิ่มเติม


Tel. 02-292-1067-70

Line Official : @775ruust

Facebook : LEOpumpThailand

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page