top of page

ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส

Model :

XZS

ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส

  • กำลัง 1.1 - 22 กิโลวัตต์ ( 1.5 - 30 แรงม้า )

รายละเอียดสินค้า

NO DETAILED SPECIFICATION

ปั๊มน้ำลีโอ ซีรีย์  XZS

ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส


·        ใช้สำหรับงานส่งน้ำและชลประทาน

·        ส่งน้ำระบบบอยเลอร์และระบบบำบัดน้ำ

·        ระบบซักล้างและทำความสะอาด

 


ข้อมูลสเป็คปั๊มน้ำ


-             อัตราการไหลสูงสุด 132 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง

-             ระยะส่งไกลสุด 58 เมตร

-             กำลัง 1.1 - 22 กิโลวัตต์ ( 1.5 - 30 แรงม้า )

-             มอเตอร์ IE2

-              ระบบโครงสร้างแบบปิดคู่

-             ฉนวนมอเตอร์ คลาส F

-             ระดับการป้องกันฝุ่นละอองและน้ำ IP55 


ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส XZS
ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส XZS

 

bottom of page