top of page

รู้ไว้ใช่ว่า ก่อนใช้ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

Updated: Jun 19, 2023


รุ้ไว้ใช่ว่า ก่อนใช้ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์


การปริมาณการก่อนการติดตั้ง


1. น้ำบาดาล พิจารณาตามความลึกของบ่อ : เลือกขนาดปั๊มน้ำบาดาลและแผงโซล่าเซลล์ให้สัมพันธ์กับความลึกของบ่อน้ำ พิจารณาจากปริมาณน้ำที่ต้องการใช้


ปริมาณน้ำ 12 ลบ.ม. / ชม. ( 12,000 ลิตร / ชม )

 • ที่ความลึก 20 เมตร : 2 HP

 • ที่ความลึก 30 เมตร : 3 HP

 • ที่ความลึก 40 เมตร : 5 HP

 • ที่ความลึก 70-120 เมตร ++ : 7.5 HP


ปริมาณน้ำ 9 ลบ.ม. / ชม. ( 9,000 ลิตร / ชม )

 • ที่ความลึก 20 เมตร : 0.5 HP

 • ที่ความลึก 30 เมตร : 2 HP

 • ที่ความลึก 40 เมตร : 3 HP

 • ที่ความลึก 70-120 เมตร : 5 HP


ปริมาณน้ำ 2.7 ลบ.ม. / ชม. ( 2,700 ลิตร / ชม )

 • ที่ความลึก 20 เมตร : 0.5 HP

 • ที่ความลึก 30 เมตร : 0.75 HP

 • ที่ความลึก 40 เมตร : 1 HP

 • ที่ความลึก 65 เมตร : 1.5 HP

 • ที่ความลึก 90 เมตร : 2 HP

 • ที่ความลึก 120-180 เมตร : 3 HP2. น้ำผิวดิน พิจารณาความยาวของท่อ

การประมาณขนาดมอเตอร์กับท่อน้ำ
การประมาณขนาดมอเตอร์กับท่อน้ำ

เช่น ระบบท่อยาว 1000 เมตร ต้องการน้ำที่ 5 ลบ.ม. / ชม.

- เดินท่อขนาด 1.5 นิ้ว ต้องใช้กำลังมอเตอร์ขั้นต่ำ 1.5 แรงม้า

- ถ้าเดินท่อขนาด 2 นิ้ว ต้องใช้กำลังมอเตอร์ขั้นต่ำที่ 0.75 แรงม้า3. การเทียบกำลังปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์กับแผงโซล่าเซลล์


เทียบกำลังปั๊มกับแผงโซล่าเซลล์
กำลังปั๊มกับแผงโซล่าเซลล์

4. แผงโซช่าเซลล์ : ปัจจุบันชนิดของแผงโซล่าเซลล์ที่นิยมใช้กันมีอยุ่ 2 แบบ ได้แก่ Mono Crystalline และแบบ Mono Crystalline


 • Mono Crystalline : ประสิทธิภาพการใช้งานเฉลี่ยอยุ่ที่ 15-20 % แต่ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง

 • Poly Crystalline : ประสิทธิภพในการใช้งานฉลี่ยอยุ่ที่ 13-16 % และใช้งานในที่มีอุณหภูมิสูงได้ดี , รวมถึงมีราคาถูกกว่าแบบ Mono Crystalline และหาง่าย


5. การเลือก Inverter ใช้งาน :

 • กำลังขับ (Power) เหมาะสมกับปั๊มน้ำ

 • ระบายความร้อนได้ดี

 • รับแรงดันของแผงได้

 • มีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น IP55 ขึ้นไป

 • มีระบบ MPPT

 • มีระบบ Hybrid ( ประหยัดพลังงานและใช้งานได้ต่อเนื่อง)


สำหรับการเลือก Inverter ปั๊มน้ำ , การคำนวณแผงโซล่าเซลล์และการเผื่อกำลังไฟฟ้า “ คลิก
327 views0 comments

Comentarios


bottom of page